ทำเนียบกำลังพล สภ.ด่านขุนทด

กำลังพล สายงานอำนวยการ

(ตำแหน่งว่าง) สว.ธร.สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.อ.นำ ฉันขาว รอง สว.ธร.สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.อ.หญิง ลินดา พงษ์พร รอง สวป.สภ.ฯปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
ร.ต.ท. ผดุงสิทธิคุณ ศรีสัตยคุณ รอง สว.(สส.)สภ.ด่านขุนทด ปฏิบัติหน้าที่ นโยบายและแผน
ร.ต.ท.ประพัฒน์ ภูมิโจคกรักษ์ รอง สว.(ป.)สภ.ด่านขุนทด ปฏิบัติหน้าที่ จ่ากอง /นโยบายและแผน
ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด ผบ.หมู่(ป.)สภ.ด่านขุนทด ปฏิบัติหน้าที่ จนท.ศูนย์สารสนเทศ/สารบัญ
ด.ต.ปฐมรัช แสนเขียว ผบ.หมู่(ป.)สภ.ด่านขุนทด ปฏิบัติหน้าที่ นโยบายและแผน/กำลังพล
ด.ต.หญิง ชูวงศ์ หงอกพิลัย ผบ.หมู่(ธร.)สภ.ด่านขุนทด ปฏิบัติหน้าที่ จนท.การเงิน
ด.ต.ทัดธน เหิมขุนทด ผบ.หมู่(ป.)สภ.ด่านขุนทด ปฏิบัติหน้าที่ จนท.การเงิน
ด.ต.อำนาจ เพิดขุนทด ผบ.หมู่(ป.)สภ.ด่านขุนทด ปฏิบัติหน้าที่ จนท.ศูนย์สารสนเทศ/สารบัญ

กำลังพล สายงานสอบสวน

พ.ต.ท.ครองชัย ตาลประดิษฐ์ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ด่านขุนทด(หัวหน้างานสอบสวน)
พ.ต.ท.ชาญณรงค์ พรมมา รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ด่านขุนทด
พ.ต.ต.สุชาติ จันทสิงห์ สว.(สอบสวน)สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.อ.กุศล แก้วสารพัดนึก รอง สว.(สอบสวน)สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.อ.ปรินทร ใหญ่จันทึก รอง สว.(สอบสวน)สภ.ด่านขุนทด
(ตำแหน่งว่าง รอง สว.(สอบสวน)สภ.ด่านขุนทด
(ตำแหน่งว่าง) รอง สว.(สอบสวน)สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.ท.สุทิน ยนจอหอ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ด่านขุนทด (หัวหน้าคดี)
ร.ต.ท.เกรียงไกร ศิริกายสิทธิ์ จนท.คดี
Created by ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภ.ด่านขุนทด