ผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์ ผกก.สภ.ด่านขุนทด โทร 081-879-7506
พ.ต.ท.อรุณศักดิ์ วรรณโกษิตย์ รอง ผกก.สส.สภ.ด่านขุนทด โทร 098-857-7918
พ.ต.ท.สรัล สุรเดชานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.ด่านขุนทด โทร 081-812-8657
พ.ต.ท.ครองชัย ตาลประดิษฐ์ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ด่านขุนทด โทร 089-720-5159
พ.ต.ท.ชาญณรงค์ พรหมมา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ด่านขุนทด โทร 089-517-5799
พ.ต.ต.สัญชัย คีรีรัตน์ สว.สส.สภ.ด่านขุนทด โทร 081-110-0359
พ.ต.ต.ตฤณ อ่อนนิ่ม สวป. สภ.ด่านขุนทด โทร 083-996-2563
พ.ต.ต.พงศกร เบียดกลาง สวป. สภ.ด่านขุนทด โทร 061-195-8889
พ.ต.ต.สุชาติ จันทสิงห์ สว.(สอบสวน)สภ.ด่านขุนทด โทร
ร.ต.อ.สมเกียรต์ ก้อนทอง รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด โทร
ร.ต.อ.สาริน ศรีแก้ว รอง สว.สส.สภ.ด่านขุนทด โทร
ร.ต.อ.รัชพงศ์ ดอกสันเทียะดี รอง สว.จร.สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.อ.ทองเพิ่ม แววโคกสูง รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.อ.กุศล แก้วสารพัดนึก รอง สว.(สอบสวน)สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.อ.ปรินทร ใหญ่จันทึก รอง สว.(สอบสวน)สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.อ.รัฐนันท์ โสนรินทร์ รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.อ.สุธี ยั่งยืน สวป.สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.อ.ทรงราช ศรีพิทักษ์ รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.ท.บุญญฤทธิ์ โกร่งกระโทก รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.ต.สมชาย บัวทอง รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.ท.สุนทร ตรีศักดิ์ รอง สว.สส.สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.ต.กิตติพงษ์ กุลนาฝาย รอง สว.สส. สภ.ด่านขุนทด
(ตำแหน่งว่าง) สว.อก.สภ.ด่านขุนทด
(ตำแหน่งว่า) พงส.สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.อ.หญิง ลินดา พงษ์พร รอง สวป. สภ.ด่านขุนทด
(ตำแหน่งว่าง)รอง สวป. สภ.ด่านขุนทด
(ตำแหน่งว่าง) รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด
(ตำแหน่งว่าง) รอง สว.สส. สภ.ด่านขุนทด
(ตำแหน่งว่าง)พงส.สภ.ด่านขุนทด
Created by ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภ.ด่านขุนทด